Tubman AB
Andra referenser
Referens

Vi har levererat rör som kommer att förse Skånes befolkning med vatten både inom kort och långt in i framtiden. Det är ett av landets största VA-projekt till vilket Tubman har fått förtroende att leverera 9 km segjärnsrör i dimension 1200 mm.

Kontakta oss gärna för mer information. Fluidmaster