Tubman AB
Sverige
Danmark
Norge
Frågor och svar
Fluidmaster Universalventil

Nordens mest brukte ventil for reparasjon og service av klosetter. Meget fleksibel, passar til alle toaletter med underanslutning.

Gir helt nøyaktig vannmengde som tilsvarer valgt nivåinnstilling.

Har en unik lyd- og vanntrykkssdemper som gir lavt lydnivå og stabil vannstrøm uavhengig av vanntrykk.

Velprøvet konstruksjon, mer enn 4 millioner ventiler installert i Norden.

Typgodk. NPS 1096


>> ladda ner produktsertifikat

>> ladda ner infoblad

>> ladda ner monteringsanvisning för underkopplad Fluidmaster

>> ladda ner monteringsanvisning för sidokopplad Fluidmaster
Fluidmaster