Tubman AB
Segjärnsrörssystem för vatten
Markavloppsrörssystem
AMA texter
Filmer
Frågor och svar
Blutop

Segjärnssystem Saint-Gobain PAM Blutop är ett nyutvecklat rörsystem för vatten som "matchar" plaströr i mindre dimensionerna (90, 110 och 125 mm) eftersom rör och delar har låg vikt - dvs lätta att hantera - samt kan monteras med enkla handverktyg såsom spett eller baksidan på en spade.

Blutop har utmärkta inre och yttre korrosionsskydd. Blutop är dimensionerat för 25 bar arbetstryck, dvs systemet har som alla segjärnssystem stora marginaler till förekommande inre och yttre tryck.Fluidmaster