Tubman AB
Sverige
Norge
Frågor och svar
Prompt - snabbhärdande cement

Prompt är en naturlig snabbhärdande cement, fri från kemiska tillsatser. Den bryts på två ställen i Frankrike och har använts i ca 150 år.

Fördelarna med Prompt är att:
Det är en snabbhärdande naturcement som vid rumstemperatur härdar på ca
1 minut vid blandning cement/vatten eller på ca 4 minuter vid blandning cement/sand/vatten. Om man önskar kan härdningstiden förlängas genom att man tillsätter citronsyra eller vanlig cement.
Cementen går att använda under vatten och är resistent mot sulfatiskt vatten samt ett stort antal kemikalier.
Det krymper ytterst lite, vilket ger liten risk för sprickbildning.

Användningsområden:
Prompt snabbhärdande cement går utmärkt att använda till industribyggnader, efterlagningar vid husreparationer, vägbyggen, tätning av läckande betongrör mm.


Förpackningsstorlekar:
Prompt finns i både 5 och 25 kilos säckar.

RSK nr 4051309- Säck, 5 kilo
RSK nr 4051308- Säck, 25 kilo

Tempo (citronsyra)
RSK nr 4051364

>> ladda ner Prompts produktblad
>> ladda ner säkerhetsdatablad Prompt
>> vanliga frågor när det gäller Prompt


>> ladda ner säkerhetsdatablad TempoFluidmaster