Tubman AB
Affärsidé med kvalitets- och miljöpolicy

Förse marknaden med nisch- och specialprodukter och tillhörande tjänster inom VVS och VA som ständigt uppfyller eller överträffar kunders behov och förväntningar.

Vi står för:

Bestående resultat
Hållbarhet genom byggvarudeklarerade varor och klimatkompenserade tjänster med god efterkalkyl. Kvalitets- och miljöcertifierad verksamhet enligt SS-EN ISO 9001 och 14001.

Hög servicegrad
Snabba och korrekta besked, tillgänglighet, flexibilitet, uppfylld leveranssäkerhet.

Hög kompetens
Kommersiell och teknisk kompetens samt miljömedvetenhet.

Varje medarbetare åtar sig att uppfylla denna policy, gällande lagstiftning och andra krav.

Gustavsberg 2017-06-01

Svante Lindeborg, VDDenna policy är tillgänglig för allmänheten.

>> ISO 9001:2015 certifikat
och ISO 14001:2015 certifikat
Tommy Ståhl
Affärsområdeschef VA

Mobil: 070-655 87 64
>> tommy.stahl@tubman.se

Peter Larsson
Försäljning VA

Mobil: 070-916 32 69
>> peter.larsson@tubman.se

Mimmi Leiderman
Ekonomi och Administration

Mobil: 072-402 04 41
>> mimmi.leiderman@tubman.se

Elinor Stenberg
Affärsområdeschef VVS och Marknadschef

Mobil: 070-523 61 57
>> elinor.stenberg@tubman.se

Svante Lindeborg
VD

Mobil: 070-645 21 15
>> svante.lindeborg@tubman.seFluidmaster