Tubman AB
Affärsidé med kvalitets- och miljöpolicy

Förse marknaden med nisch- och specialprodukter och tillhörande tjänster inom VVS, VA och Bygg som ständigt uppfyller eller överträffar kunders behov och förväntningar.

Vi står för:

  • Bestående resultat
  • Hållbarhet genom byggvarudeklarerade varor med god totalekonomi och klimatkompenserade tjänsteresor.
  • Kvalitets- och miljöcertifierad verksamhet enligt ISO 9001 och 14001.
  • Hög servicegrad.
  • Snabba och korrekta besked, tillgänglighet, flexibilitet, uppfylld leveranssäkerhet.
  • Hög kommersiell, teknisk och miljömässig kompetens.

Alla medarbetare åtar sig att;

  • Uppfylla denna policy, tillämplig lagstiftning och andra bindande krav.
  • Verka för att skydda vår miljö och minimera negativ miljöpåverkan.
  • Ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet.

Gustavsberg 2021-03-11

Elinor Stenberg, VDDenna policy är tillgänglig för allmänheten.

>> ISO 9001:2015 certifikat
och ISO 14001:2015 certifikat
Tommy Ståhl
Affärsområdeschef VA

Mobil: 070-655 87 64
>> tommy.stahl@tubman.se

Peter Larsson
Försäljning VA

Mobil: 070-916 32 69
>> peter.larsson@tubman.se

Lena Widerberg
Försäljning VVS

Mobil: 073-964 98 89
>> lena.widerberg@tubman.se

Mimmi Leiderman
Ekonomi och Administration

Mobil: 072-402 04 41
>> mimmi.leiderman@tubman.se

Elinor Stenberg
VD och Försäljning VVS

Mobil: 070-523 61 57
>> elinor.stenberg@tubman.se

Svante Lindeborg
Seniorkonsult

Mobil: 070-645 21 15
>> svante.lindeborg@tubman.seFluidmaster