Tubman AB
2016-10-12
2016-05-08
2016-04-22
2016-01-27
2015-10-02
2015-09-26
2015-05-02
2015-01-31
2014-09-27
Packningar – Tubman har ett komplett sortiment

Rätt val av packning är avgörande för att få en problemfri installation!
Vi kan nu erbjuda ett komplett sortiment av packningar, i alla typer av material och de dimensioner som du önskar.
Den flexibla och effektiva fabriken ligger i Tyskland.


» Se lathund och sortiment härRörspräckning med Segjärnsrör från Tubman

Förvaltningen ”Kretslopp och Vatten” har utfört 160 meter rörspräckning med segjärnsrör från Tubman. Detta är Tubmans första rörspräckningsprojekt på den svenska marknaden men rören från PAM används ofta för den här typen av jobb i Europa.

Befintligt segjärnsrör DN150 ersattes av segjärnsrör i samma dimension av typen ZM-U, ett rör som utvändigt är belagd med plastfiberarmerad betong.

Den plastfiberarmerade betongen som är flerskiktad ger en robust beläggning med antikorrosions-kvaliteter för extrem miljö och är mycket lämplig för denna typ av rörläggning.


» Kolla på filmen härFluidmaster – den universala flottörventilen

Så glöm inte att ha Fluidmaster Universalventil på lager och i servicebilen. Världens mest sålda flottörventiler.

» Läs mer om Fluidmasters fördelarNYHET! Tillökning i lödfamiljen.

Det hälso- och miljöanpassade flussmedlet Ecogel har nu utökats till ett helt lödprogram.

De nya produkterna som vi kan erbjuda är:
• Avlödningsfläta
• Lödtenn – 60% tenn, 40% bly
• Lödtenn – 97% tenn 3% silver
• Blyfritt Lödtenn – 96.5%, 3.0% silver, 0.5% koppar

Säkerhetsdatablad finns på samtliga produkter. Hör av dig till oss om du har några funderingar!» Läs mer här


Fluidmaster